Porin prikaatin jääkärikomppania Naton suorituskykyarvioinnissa

Porin prikaati 21.11.2018 16.30
Tiedote
Porin prikaatin jääkärikomppania Naton suorituskykyarvioinnissa

Porin prikaatin 1. jääkärikomppania arvioidaan viikolla 48 Naton suorituskykyarvioinnilla osana kriisinhallintaharjoitusta.

Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) kuuluva jääkärikomppania arvioidaan NEL2-arvioinnilla (Nato Evaluation 2) Säkylä - Raasi - Turku - Oripää - Piikajärvi alueella 23.–30.11. järjestettävän kriisinhallintaharjoituksen yhteydessä. Harjoitukseen osallistuu Satakunnan jääkäripataljoonan varusmiehiä sekä henkilökuntaa. Arvioinnit suorittaa Naton kouluttama suomalaisista ja kansainvälisistä arvioitsijoista koostuva ryhmä 26.–30.11.

Arvioinnissa mitataan joukon suorituskykyä korkean riskitason kriisinhallintaoperaatiossa. Arvioitavia toimintoja ovat muun muassa kohteen suojaaminen ja tukikohdan perustaminen, aluevalvonta, etsintäoperaatio sekä jääkärikomppanian hyökkäys.

Sotilasosastoja liikkuu jalan ja panssaroiduilla ajoneuvoilla Säkylä - Raasi alueella sekä Turussa Pääskyvuoren ja Iso-Heikkilän alueella. Lisäksi harjoitustoimintaa on Oripään ja Piikajärven lentokenttien alueilla. Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita ja siihen liittyy melua aiheuttavaa helikopteritoimintaa sekä valoisalla että pimeällä.

Harjoituksen tavoitteena on läpäistä CREVAL (Combat Readiness Evaluation) NEL2-arviointi ja harjaannuttaa jääkärikomppaniaa toimimaan NATO-arviointiohjelman mukaisissa tehtävissä. Suomi on ilmoittanut jääkärikomppanian vuodelle 2019 Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF) pooliin. Siihen osallistumisen edellytyksenä on NEL2-arvioinnin läpäisy.

Naton standardien mukaan toteutetut arvioinnit ovat osa Maavoimien suunnitelmallista joukkotuotantoa kansainvälisesti yhteensopivien joukkojen tuottamiseksi. Nyt suoritettava NEL2-arviointi on Naton neliportaisen arviointijärjestelmän korkein taso. NEL1-tason arviointi mittaa joukkojen yleistä yhteistoimintakykyä, kun taas SEL2 ja NEL2 -tasot varmistavat yksikön "taisteluvalmiuden" (Combat Readiness) osana monikansallista kokoonpanoa.

Lisätietoja antaa harjoituksen johtaja everstiluutnantti Tapio Huhtamella p. 0299 800 (vaihde).