Hyppää sisältöön

Naton kriisinhallintakoulutuksen koordinaattori

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on nimetty Naton ja kumppanimaiden kriisinhallintakoulutuksen koordinaattoriksi vuoden 2016 alusta. FINCENT koordinoi usean koulutuskeskuksen kriisinhallintakoulutusta ja koulutuksen laatuvaatimusten täyttymistä.

Naton neuvosto hyväksyi 22.12.2015 kumppanimaidensa kriisinhallintakoulutusta koskevan strategisen suunnitelman. Suunnitelmassa koordinaattoriksi nimetty FINCENT koordinoi eri koulutuskeskusten kriisinhallintakoulutusta, jotta niiden opetussuunnitelmat ja koulutustarjonta vastaavat Naton vaatimuksia ja tarpeita.

Koordinointitehtävän lähtökohtana on kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja siihen sisältyy yhteistyövelvoite YK:n ja EU:n sekä muiden kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan osallistuvien osapuolten kanssa. Muun muassa YK ja EU soveltavat kriisinhallinnassa Naton standardeja.

Tehtävä tukee Suomen kumppanuusyhteistyön tavoitteita. Se luo myös mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. Tehtävässä seurataan ja arvioidaan kriisinhallintakoulutuksen tarjontaa, toteutusta ja käytänteitä maailmanlaajuisesti. Koulutusta arvioimalla tunnistetaan osaamisvajeet, vastataan kriisinhallintakoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä määritetään koulutusratkaisuja ja -vastuita. Tällä tavoin Suomi voi hyödyntää parhaita käytäntöjä myös oman henkilöstön ja asevelvollisten koulutuksessa. Tehtävässä voi vaikuttaa myös Naton harjoitusten sisältöihin.