Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus kehittää kriisinhallinnan siviili- ja sotilasyhteistoiminnan koulutusta sekä ymmärrystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta.

Kriisinhallintakeskus CMC Finland ja Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) perustivat Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen marraskuussa 2008. Poliisiammattikorkeakoulu liittyi osaamiskeskukseen vuonna 2018. Osaamiskeskuksen tehtävänä on kriisinhallinnan siviili- ja sotilasyhteistoiminnan osaamisen kehittäminen Suomessa ja kriisinhallintaoperaatioissa ja niihin valmistautumisessa sekä luoda selkeät toimintaperiaatteet FINCENTin ja Kriisinhallintakeskuksen yhteistoiminnalle. Osaamiskeskus perustuu niin sanottuun shared campus -toimintaperiaatteeseen.

Keskuksen ydin muodostuu Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta ja Kriisinhallintakeskuksesta, sekä Poliisiammattikorkeakoulusta, jotka jatkavat toimintaansa hallinnollisesti erillisinä toimijoina. Koulutuksen lisäksi tehtäviin kuuluvat tutkimus-, julkaisu- ja seminaaritoiminta.

Osaamiskeskuslogo

Kriisinhallintakeskus CMC Finland

Kriisinhallintakeskus CMC Finland on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat asiantuntijoiden koulutus kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja rauhanrakentamistehtäviin ja alaan liittyvä tutkimus- ja julkaisutoiminta.

Suomessa Ulkoasiainministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää niistä operaatioista joihin suomalaiset asiantuntijat osallistuvat. Sisäasiainministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista ja ministeriön ohjaama Kriisinhallintakeskuksen vastaa kotimaan operatiivisista valmiuksista.

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos. Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.