Naton ja YK:n yhteinen siviilien suojelukurssi järjestettiin FINCENT:ssa

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT 4.10.2018 17.04 | Julkaistu suomeksi 9.10.2018 klo 8.22
Tiedote

YK ja Nato jakoivat yhdessä näkemyksiään siviilien suojelusta kriisialueilla. Viimeaikaisten kriisinhallintaoperaatioiden hyvät käytänteet ja opit analysoitiin sekä jalkautettiin laajan kansainvälisen yhteisön voimin Santahaminassa, Maanpuolustuskorkeakoululla.

Yhdeksän päivää kestäneelle pilottikurssille osallistui 29 oppilasta 11 eri maasta. Osallistujia oli niin sotilasorganisaatioista kuin humanitäärisistä järjestöistä ja kansainvälisistä siviiliorganisaatioista. Koulutusratkaisua on kehitetty FINCENT:n johdolla. Koulutusratkaisu on ainutlaatuinen siinä, että kehittämiseen ovat osallistuneet yhdessä keskeiset toimijat; YK:n rauhanturvaosasto (UN DPKO), Naton Transformaatioesinkunta (NATO ACT), US Army Peacekeeping and Stability Operations Institute (PKSOI), Kansainvälinen Punainen Risti (ICRC) sekä joukko muita humanitaarisia organisaatioita. Nämä kaikki ovat sitoutuneesti olleet mukana myös kurssin toimeenpanossa. Kurssin tavoitteena on jakaa erilaisia parhaita käytänteitä kokonaisvaltaisessa ilmapiirissä ja löytää uudenlaisia toimintamalleja ihmiskeskeiseen turvallisuuteen kriisialueilla.

Ryhmäkuva

"Kurssi on erinomainen tilaisuus molemmille YK:lle ja Natolle jakaa kokemuksia ja näkemyksiä siviiliensuojelusta. Näin kyetään varautumaan parhaalla tietämyksellä YK:n tai Naton operaatioihin ja ymmärtämään toimintaympäristömme muut toimijat sekä toimimaan paremmin yhdessä kaikkien hyväksymien tavoitteiden mukaisest," kommentoi Tara Lyle YK:n rauhanturvaosastolta.

Tracy Cheasley Naton Transformaatioesikunnasta oli samoilla linjoilla ja lisäsi, että "pilotti kurssi sisältää laajan kirjon eri lähestymistapoja siviilien suojeluun ja on siksi myös omiaan kehittämään organisaatioiden toimintatapamalleja. Tämän projektin tuoma mahdollisuus koordinoida toimia erityisesti YK:n kanssa antaa huomattavaa lisäarvoa ja ymmärrystä siitä, miten eri organisaatioiden toimet voivat tuoda suhteellista etua kaikille toimijoille".

Tavoitteena tietoisuuden lisääminen ja tulevaisuuden koulusratkaisujen rakentaminen

Koulutusratkaisun kehittämisessä keskeisesti mukana ollut ja kurssin läpivienttiin osallistunut John Winegardner PKSOI:sta kommentoi kurssin sisältöä ja tavoitteita seuraavasti:" PKSOI on kehittänyt siviilien suojelu-konseptia Yhdysvaltain armeejalle vuosia. On ollut etuoikeutettua olla kehittämässä tätä koulutusratkaisua yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena ei siksi ole pelkästään yleisen tietoisuuden lisääminen siviiliensuojelusta, vaan enemmänkin löytää keinoja rakentaa myös muita tulevaisuuden koulutusratkaisuja yhdessä."

Ihmisiä luokkatilassa

Kurssille osallistui henkilöitä Belgiasta, Georgiasta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta, Iso-Britanniasta, Saksasta, Suomesta, Togosta, Tunisiasta ja Yhdysvalloista. He edustavat operaatioissa tällä hetkellä siviiliensuojelun parissa toimivia sekä ministeriö- ja sotilaallis-poliittisella tasolla vaikuttavia toimijoita aina suunnittelijoista yliopistotutkijoihin. FINCENT kokosi kurssin opettajakuntaan yli 20 hengen joukon kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita.

Siviilien suojelu toi Naton ja YK:n saman pöydän ääreen

FINCENT:issä erityisasiantuntijana toimiva kurssin kehittämisestä vastannut Virpi Levomaa kertoo kurssin edenneen suunnitelman mukaisesti ja käytettyjen aktiivisten opetusmenetelmien toimineen erittäin hyvin. "Pilottikurssin opiskelijaryhmä oli todella motivoinut ja olemme saaneet jo tiedusteluja mahdollisuudesta osallistua seuraaville järjestettäville kursseille. Olemme FINCENT:issä todella ylpeitä, että ollemme onnistuneet tuomaan molemmat organisaatiot, Naton ja YK:n, mukaan kouluttamaan siviiliensuojelun kaltaista tärkeää aihetta," Levomaa tiivistää.

Siviilien suojelu NATO tai YK johtoisissa operaatioissa –pilottikurssi päättyy 10. lokakuuta järjestettyyn päätösseremoniaan, jonka johtaa kurssinjohtajana toiminut everstluutnantti Hannu Mattinen yhdessä FINCENT:in johtajan komentaja Jukka-Pekka Schroderuksen kanssa.

Mies kirjoittaa taululle ja muut katsovat