Puolustusvoimien kansainväliselle keskukselle YK:n sertifikaatteja

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT 16.5.2016 14.11
Tiedote

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen järjestämille Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvakursseille on myönnetty YK:n sertifikaatit.

YK:n rauhanturvaoperaatioihin sotilastarkkailijoita, yhteysupseereita ja sotilasneuvonantajia kouluttavan UNMEM-kurssin sertifikaatin luovutti kansainvälisen keskuksen komentajalle Jukka-Pekka Schroderukselle Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatinkenraali Jukka Sonninen. YK:n rauhanturvaamisosasto myönsi nyt luovutetun sertifikaatin keskukselle jo aikaisemmin.

Sertifikaatin luovutustilaisuudessa koulutuspäällikkö ilmoitti, että YK on myöntänyt vastaavan sertifikaatin myös Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen järjestämälle siviilien suojelukurssille (United Nations Protection of Civilians Course, UNPOC).

Komentaja Schroderus ja prikaatinkenraali Sonninen.

YK:n sertifikaatit (United Nations Training Recognition) osoittavat, että sertifioidut kurssit noudattavat kaikilta osin YK:n koulutusvaatimuksia. Molempien kurssien sertifiointiin liittyi YK:n tekemä arviointikäynti Suomeen. Puolustusvoimien kansainvälinen keskus sai sekä UNMEM-kurssin että operatiivisen tason UNPOC-kurssin sertifikaatit ensimmäisenä maailmassa.

Puolustusvoimien kansainvälisellä keskuksella on ainoana kriisinhallinnan koulutuskeskuksena maailmassa kolme kansainvälistä laatusertifikaattia: ISO 9001, United Nations Certificate of Training Recognition ja NATO Quality Assurance Accreditation. Lisäksi osana Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämistä PVKVK:n koulutus on auditoitu korkeakoulun sisällä.