Osiot
Valikko
Fincent

Kansainvälinen keskus Naton kriisinhallintakoulutuksen koordinaattoriksi

Defence Forces International Centre FINCENTNational Defence University 11.1.2016 9.20 | Julkaistu suomeksi 9.2.2016 klo 9.26
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluva Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on nimetty Naton ja kumppanimaiden kriisinhallintakoulutuksen koordinaattoriksi vuoden 2016 alusta. FINCENT koordinoi usean koulutuskeskuksen kriisinhallintakoulutusta ja koulutuksen laatuvaatimusten täyttymistä.

Naton neuvosto hyväksyi 22.12.2015 kumppanimaidensa kriisinhallintakoulutusta koskevan strategisen suunnitelman. Suunnitelmassa koordinaattoriksi nimetty FINCENT koordinoi eri koulutuskeskusten kriisinhallintakoulutusta, jotta niiden opetussuunnitelmat ja koulutustarjonta vastaavat Naton vaatimuksia ja tarpeita.


Koordinointitehtävän lähtökohtana on kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja siihen sisältyy yhteistyövelvoite YK:n ja EU:n sekä muiden kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan osallistuvien osapuolten kanssa. Muun muassa YK ja EU soveltavat kriisinhallinnassa Naton standardeja.


Nato on uudistanut koulutusjärjestelyjään ja kehittänyt aktiivisesti kumppanuuksiaan Lissabonin huippukokouksesta 2010 alkaen. Viimeisempien huippukokousten aloitteet, kuten Connected Forces Initiative (Chicago 2012) ja Partner Interoperability Initiative (Wales 2014), ovat luoneet konkreettisen perustan kumppanuuksien järjestelmälliselle kehittämiselle. Aloitteet parantavat Naton kykyä vastata tehokkaammin ja nopeammin turvallisuusympäristön haasteisiin yhdessä kumppanien kanssa.


Naton koulutusuudistus tavoittelee suorituskyvyn kehittämistä ja kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien joukkojen parempaa yhteistoimintakykyä. Nato yhdenmukaistaa koulutussisältöjä, parantaa koulutuksen kustannustehokkuutta ja karsii päällekkäisyyksiä eri koulutusalojen välillä. Nato hyödyntää koulutusjärjestelmän kehittämisessä osaamiskeskuksia ja nimeää koordinaattoreita suunnittelemaan ja kehittämään eri koulutusalojen koulutusta.


Vuoden 2016 alkaessa FINCENTille uskottu tehtävä tukee Suomen kumppanuusyhteistyön tavoitteita. Se luo myös mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. Tehtävässä seurataan ja arvioidaan kriisinhallintakoulutuksen tarjontaa, toteutusta ja käytänteitä maailmanlaajuisesti. Koulutusta arvioimalla tunnistetaan osaamisvajeet, vastataan kriisinhallintakoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä määritetään koulutusratkaisuja ja -vastuita. Tällä tavoin Suomi voi hyödyntää parhaita käytäntöjä myös oman henkilöstön ja asevelvollisten koulutuksessa. Tehtävässä voi vaikuttaa myös Naton harjoitusten sisältöihin.


Suomi on valmistellut tehtävän vastaanottamista Naton kanssa vuodesta 2012 ja asiaa on käsitelty eri valiokunnissa ja eduskunnassa. FINCENT kykenee toteuttamaan tehtävän  nykyisillä resursseillaan. Tehtävään on asetettu neljä henkilöä päätoimisesti. Kustannukset muodostuvat asiantuntijoiden työpalkkioista, virkamatkoista sekä työkokousten ja seminaarien järjestämisestä.


Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on maailman ensimmäinen rauhanturvaamisen koulutuskeskus. Se perustettiin vuonna 1969. FINCENT on tunnettu ja arvostettu keskus, jolla on laaja-alaista osaamista eri organisaatioiden kriisinhallintakonsepteista sekä Naton doktriineista, koulutusjärjestelmästä ja kumppanuuksista. Sillä on ainoana koulutuskeskuksena maailmassa kolme kansainvälistä laatusertifikaattia: ISO 9001, United Nations Certificate of Training Recognition, NATO Quality Assurance Accreditation.