Hyppää sisältöön

Natos första virtuella kvalitetssäkringsgranskning

Försvarsmaktens internationella center FINCENT
2.6.2021 13.15 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 14.02
Pressmeddelande

Förnyandet av FINCENTs Natoackreditering för kvalitetssäkring pågår som bäst och framskrider enligt tidtabell. En expertgrupp från Natos högkvarter, HQ SACT, granskade förra veckan vid en virtuell kvalitetssäkringsgranskning FINCENTs verksamhet som en del av processen med att förnya ackrediteringen. Granskningen var den första som genomförts virtuellt, både för FINCENTs och Natos expertgrupps del och orsaken till att man valde denna lösning var den pågående COVID-19-pandemin. 

I egenskap av ett utbildningscenter som fungerar inom ramen för Natos Partnerskap för fred tillämpar FINCENT Natos standarder för kvalitetssäkring i sin utbildning. Tack vare ett Natokompatibelt system för kvalitetssäkring och ett flertal Natocertifierade och -listade kurser uppfyllde FINCENT Natos certifikat för kvalitetssäkring i utbildningen för första gången 2015. Detta certifikat ska nu förnyas för nästa 6-årsperiod. Processen med att förnya certifikatet fortsatte med att Natos expertgrupp för kvalitetssäkring gjorde en virtuell granskning. 

Normalt sker granskningarna på ort och ställe men på grund av COVID-19-pandemin blev man den här gången tvungen att för första gången sköta granskningen virtuellt. Under granskningen som varade i tre dagar bekantade sig Natos expertgrupp via nätförbindelse med FINCENTs verksamhet utgående från FINCENTS material för kvalitetssäkring. 
Under var och en av de tre dagarna bekantade man sig med en av de tre kvalitetsstandarderna

som Nato använder för sin utbildning: ”Leadership and Management”, ”Education and Training”, samt ”Contribution to NATO”. En grupp experter som är insatta i kvalitetssäkringen hade tillsatts för att representera FINCENT samt förbereda och arrangera projektet. Var och en av kvalitetsstandarderna presenterades för Natos expertgrupp av den personal inom FINCENT som ansvarar för just de delområdena. Trots det rådande läget och de begränsningar som digitala möten medför kunde den virtuella granskningen genomföras på ett professionellt sätt, framgångsrikt och enligt planerna. Alla kvalitetsstandarder behandlades ingående. 

Nästa steg i processen för att förnya FINCENTs ackreditering är en utvärderingsrapport som Natos expertgrupp sammanställer på basen av den virtuella granskningen.