Hyppää sisältöön

Näytteitä pulloissa


Terveydensuojelu ja lääkintätiedustelu


Terveydensuojelun ja lääkintätiedustelun päämääränä on ennaltaehkäistä terveyshaittoja ja turvata sotilaiden terveys ja toimintakyky kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä operaatioissa.

 

Lääkintätiedustelulla tunnistetaan operaatioalueella sotilaiden terveyttä ja toimintakykyä uhkaavat terveysvaarat. Riskinarvioinnin perusteella annetaan terveydensuojelun suositukset ja ohjeistus terveysriskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Terveydensuojelun asiantuntijatuki sisältää myös koulutusta, neuvontaa ja valvontaa.

Lisäksi terveydensuojelu- ja lääkintätiedustelusektorin tehtäviin sisältyy eläinlääkintähuollon tehtäviä sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävinä

  • terveydensuojelu- ja elintarvikelakien mukainen valvonta
  • elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittäminen

Puolustusvoimien ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvontaa koskeva valvontasuunnitelma on luettavissa tästä.

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvontaa koskevat yhteydenotot: [email protected]