Näytteitä pulloissa


Ympäristöterveys


Ympäristöterveydenhuolto on osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja siinä valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Puolustusvoimissa ympäristöterveydenhuolto on osa lääkintähuoltoa.

Sotilaslääketieteen keskuksen Ympäristöterveyden sektorilla työskentelevien eläinlääkäreiden tehtävä on varmistaa terveellinen ja turvallinen elinympäristö ja siten turvata Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevien sotilaiden terveys ja toimintakyky kaikissa valmiustiloissa koti- ja ulkomailla.

Ympäristöterveyttä turvataan tunnistamalla, ehkäisemällä, poistamalla tai hallitsemalla elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Terveelliseen elinympäristöön kuuluvat muun muassa turvalliset elintarvikkeet ja talousvesi sekä hyvälaatuiset asumis- ja työskentelytilat.

Ympäristöterveyden sektori ohjaa ja valvoo mm:

  • varuskuntaravintoloiden ja kenttämuonituksen elintarviketurvallisuutta
  • talousveden laatua
  • sotilaallisten harjoitusten majoittumista ja jätehuoltoa

Lisäksi sektori ottaa ja tutkii erilaisia näytteitä sekä antaa koulutusta ja neuvontaa.
Puolustusvoimat tekee yhteistyötä Eviran, Tukesin ja Valviran kanssa ja huomioi ympäristöterveydenhuollossaan niiden laatiman valtakunnallisen valvontaohjelman.

Puolustusvoimien ympäristöterveyden valvontasuunnitelma on luettavissa tästä.