Palveluskelpoisuuden arviointikoulutus

Torstai 18.1.2018 klo 08.30 –  16.00

Sotilaslääketieteen keskus järjestää asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksissa, kutsuntatarkastuksissa sekä saapumistarkastuksissa tehtävään palveluskelpoisuusarviointiin liittyvän koulutuksen 18.1.2018 Tuusulassa.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstölle, joka osallistuu asevelvollisten ennakkoterveys-, kutsunta- ja saapumistarkastuksiin sekä palveluskelpoisuusarviointiin. 

Koulutus on osallistujille maksuton.

Paikka: Tuusula, Puolustusvoimien palvelukeskus, Rantatie 66
Aika: 18.1.2018 klo 8.30-16.00

Ohjelma:

8.30 - 9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09.00 - 09.05 Tilaisuuden avaus
09.05 - 09.35 Kutsuntatilaisuudet, huomioitavat asevelvollisuusasiat, kutsuntaviranomaisen odotukset
09.35 - 11.05 Terveystarkastusohjeen (TTO) 2012 soveltaminen sekä asevelvollisten ennakkoterveystarkastusjärjestelmä
11.05 - 11.15 Tauko
Palveluskelpoisuus erikoisaloittain:
11.15 - 12.00 Rokotussuoja ja sisätaudit
12.00 - 12.30 Kirurgiset ja ortopediset ongelmat varusmiehillä
12.30 - 13.30 Lounas, omakustanne
13.30 - 14.00 Kuulon alentuma ja muut palvelukseen vaikuttavat KNK-sairaudet
14.00 - 14.30 Mielenterveys
14.30 - 15.00 Astman vaikutus palveluskelpoisuuteen
15.00 - 15.30 Suun sairaudet
15.30 - 15.40 Tauko
15.40 - 15.55 Puolustusvoimien sairaanhoitaja kutsuntalääkärin työparina, palveluskelpoisuuden arvioinnin verkkokurssi
15.55 - 16.00 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimistosihteeri Terhi Alastalo Sotilaslääketieteen keskuksesta, p. 0299 576 113.

Kohderyhmät: kunnat, valtionhallinto, yritykset


Koulutukseen ilmoittautumisaika on päättynyt 21.12.2017.