Intti.fi – webbplats för de värnpliktiga

På dessa sidor finns information om uppbåd, beväringstjänstgöringen och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Finlands försvar bygger på den finländska värnplikten. Under tjänstgöringen utbildas beväringarna för krigstida uppgifter. De värnpliktigas kunnande upprätthålls i reserven genom repetitionsövningar och frivilliga övningar.

 

Nya rekryter inleder tjänstgöringen
Försvarsmakten
Pressmeddelande 5.7.2019 10.00
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55
Vaktombyte vid kasernerna
Huvudstaben
Pressmeddelande 17.6.2019 10.17
Över 1200 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst
Armén
Pressmeddelande 6.3.2019 11.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna

instagram

youtube

youtube