Försvarsmaktens idrottsskola

Försvarsmaktens idrottsskolas uppgift är att utbilda spaningsstyrkor för undantagsförhållanden. Utöver militärutbildning möjliggör Idrottsskolan träning av talangfulla idrottsmän under värnplikten.

Försvarsmaktens idrottsskola finns vid Gardesjägarregementet i Sandhamn i Helsingfors. Vid Kajanalands brigad i Kajana utbildas beväringar i vintergrenarna skidskytte, skidorientering, snowboardåkning, längdåkning, backhoppning och nordisk kombination.

Tjänstgöringsställe: Gardesjägarregementet, Helsingfors
/ Kajanalands brigad, Kajana

Tjänstgöringstid: 165 dagar, för chefer 347 dagar

Inryckningskontingenter: vintergrenar april, sommargrenar oktober

Militärutbildning

Idrottsskolans viktigaste uppgift är att utbilda spaningsstyrkor för undantagsförhållanden. Spaningsuppdrag i utmanande förhållanden där man under långa perioder är separerad från de övriga styrkorna ställer exceptionellt höga krav på god fysisk och psykisk handlingsförmåga. Det är motiverat att utbilda idrottsmän för krävande militära uppgifter genom att utnyttja deras existerande styrkor och egenskaper.

Tjänstgöringstiderna fastställs efter grundutbildningsperioden i enlighet med förpliktelserna för utbildningen av styrkor. Ungefär en tredjedel av Idrottsskolans beväringar utbildas också i manskapsuppgifter, antingen till spaningsmän för spaningsstyrkor eller andra manskapsuppgifter i spaningskompaniet, såsom ordonnanser.

Över hälften av Idrottsskolans beväringar utbildas till underofficerare för specialiseringsuppgifter inom spaningsstyrkorna: prickskytteunderofficer, spaningseldledningsunderofficer, radistunderofficer och spaningssjukvårdsunderofficer.

Ungefär 15 procent utbildas till reservofficer på truppenhetens egen reservofficerkurs. Den största delen av idrottarna som hemförlovas som fänrikar placeras i spaningsstyrkorna med uppgifter som gruppchef, vice gruppchef eller spaningseldledare. Därtill utbildas några idrottare från varje inryckningskontingent till gruppledare eller spaningsofficer.

Idrottsträning

Syftet med idrottsträningen är att fostra och utveckla idrottsmannen på ett helhetsmässigt sätt och möjliggöra avancemang till den internationella toppen. Idrottsskolan är en del av träningssystemet inom finländsk toppidrott. Den dagliga träningen genomförs tillsammans med Huvudstadsregionens Idrottsakademi och Vuokatti-Ruka Idrottsakademi. Idrottsskolan samarbetar även med Olympiska Kommittén, grenförbund, föreningar och individuella tränare för att hitta de bästa individuella lösningarna.

Idrottsskolan ansvarar för uppföljningen av den helhetsmässiga belastningen för idrottsmän som fullgör sin värnplikt. Dessutom har idrottsmännen tillgång till mångsidiga testnings- och fysioterapitjänster.

Antagningskrav

  • Idrottsmannen ska representera den nationella eller internationella eliten i sin idrottsgren och åldersklass.
  • Idrottsgrenen ska vara en gren som ingår i programmet vid Olympiska spel eller VM-tävlingar eller som utövas i stor omfattning.

Valen av grenar och idrottsmän för Idrottsskolan görs utgående från expertutlåtanden inom olika grenar samt resultaten av lämplighetstest.

Att ansöka

Man ansöker frivilligt till värnplikt vid Idrottsskolan. Ansökningstiderna löper ut årligen sista dagen i februari (sommargrenar) och sista dagen i augusti (vintergrenar). Urvalsproven ordnas vecka 14 och 40. I urvalsproven ingår fysiska och psykologiska lämplighetstest och en personlig intervju.

 

Sommargrenar

Vintergrenar

Ansökningstiden löper ut

28.2

31.8

Urvalsprov

vecka 14

vecka 40

Urval

vecka 18

vecka 44

Antagningsbeslut

vecka 19

vecka 45 (veckan 47 hösten 2019)

Tjänstgöringen inleds

Oktober

April

 

Ansök till Idrottsskolan via elektronisk ärendehantering: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/

Ansökning till frivillig värnplikt för kvinnor vid Idrottsskolan sker i enlighet med den normala ansökningsprocessen, där ansökningsblanketten ska lämnas in till regionkontoret senast den 1 mars. Även personer som avlagt yrkesexamen för massörer kan ansöka till Idrottsskolan.

Länkar

 

Alternativt kan pappersansökningsblanketter med bilagor skickas till adressen:

Försvarsmaktens idrottsskola
Gardesjägarregementet
PB 6
00861 Helsingfors

Mer information

Träningschef Jari Karinkanta
0299 421 815
[email protected]