EUNAVFOR MED - FINBT on sea

EUNAVFOR MED - OPERATION SOPHIA

Målsättningen med EUNAVFOR MED - OPERATION SOPHIA är att störa och förhindra människosmugglarnas verksamhetsförutsättningar samt att minska den olagliga invandringen till Europa.

Den EU-ledda operationen EUNAVFOR MED pågår i Medelhavsområdet med målsättningen att få ett slut på människosmugglarnas och människohandlarnas verksamhet som riktar sig från Norra Afrika till Europa och med särskild tonvikt på att få slut på aktiviteterna från Libyen till Europa.

Tills vidare fungerar EUNAVFOR MED i internationella vatten utanför Libyens kust men målsättningen är att få mandat att agera även i libyska vatten- och kustområden. Detta förutsätter dock att en internationellt erkänd regering kan bildas i Libyen och att denna officiellt ber om internationell hjälp.

26 EU-länder deltar i operationen vars kärna utgörs av flottavdelningens ledarfartyg (FHQ) samt de deltagande krigsfartygens verksamhet i Medelhavsområdet. Även om sjöräddning inte ingår i operationens uppgifter räddar man vid behov personer som råkat i sjönöd. EUNAVFOR MED samarbetar intensivt med EU:s gränskontrollmyndighet FRONTEX:s operation TRITON.

Kommendör för operationen är konteramiral Enrico Credendino från italienska marinen.

Mera information finns på operationens engelskspråkiga webbplats: http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm