Mali MINUSMA

Operationen MINUSMA, som leds av FN, inleddes 2013 i Mali. Operationen har som uppgift att stöda Malis lagliga förvaltning att uppnå och upprätthålla en säker omgivning för att kunna återuppbygga landet. Finländarnas totala styrka i operationen uppgår för tillfället till fem personer.

Operationen MINUSMA har som uppgift att skydda civilbefolkningen, övervaka de mänskliga rättigheterna, stödja det humanitära biståndet och möjligheterna att återvända till landet, utvidga statsförvaltningens inflytande samt stödja ordnandet av val. Tyngdpunkten för operationens verksamhet är förlagd till de största bosättningscentrumen i norra och mellersta Mali.

Finland deltar i operationen med högst 20 personer. De finländska fredsbevararna verkar inom stabsuppgifter i Bamako och som en del av det svenska förbandet i Timbuktu. Dessutom deltar även finländska poliser i civila krishanteringsuppdrag i operationen MINUSMA.

Finland har deltagit i operationen sedan 2013.

Ytterligare uppgifter om MINUSMA på operationens webbplats.