EUTM Mali

Operationen EUTM Mali, som inleddes 2013, har som uppgift att stödja Malis försvarsmakt (MAF) genom utbildning och rådgivning. Målsättningen är att Malis försvarsmakt ska kunna trygga landets territoriella integritet och att regeringen ska få bättre kontroll över det nordliga området i Mali. Finländarnas totala styrka i operationen är för tillfället tre personer.

Operationen EUTM Mali strävar efter att svara på Malis försvarsmakts operativa behov genom att utbilda militära enheter och utveckla kommando- och logistikkedjornas funktion. Till utbildningen hör även information om skyddandet av civila och mänskliga rättigheter. Operationens verksamhet begränsas till södra Mali, och dess stab är stationerad i Bamako. Utbildningscentret finns i Koulikoro, cirka 60 kilometer från huvudstaden. En del av utbildningen ges i terrängförhållanden utanför utbildningscentret. Personalen i operationen EUTM Mali deltar inte i stridsverksamheten eller i verksamheten i de nordliga delarna av Mali.

Finland deltar i utbildningsoperationen EUTM Mali med högst 12 soldater. De finländska utbildarna har som uppgift att ge i synnerhet infanteri- och medicinalutbildning. I operationen fungerar Finland som en del av den nordisk-baltiska utbildargruppen, tillsammans med Sverige och Litauen.

Finland har deltagit i operationen sedan den inleddes.

Ytterligare uppgifter på operationen EUTM Malis webbplats.