Irak OIR

Operation Inherent Resolve (OIR) är en koalition mellan olika länder, ledd av USA, som inledde sin verksamhet 2014. Operationens uppgift är att koordinera och effektivera verksamheten mot DAISH genom internationellt samarbete. Finländarnas totala styrka i operationen är ca 80 personer.

Den internationella koalitionen ger militärt stöd till verksamheten mot DAISH, förebygger att utländska stridande åker till konfliktområdet och strävar efter att täppa till DAISH’s finansieringskanaler och försvaga DAISH’s ideologi. Dessutom strävar operationen efter att lindra den humanitära krisen i området. Utgångspunkten för verksamheten är att varje land besluter självt på vilket sätt det stöder verksamheten mot DAISH.

Finlands krishanteringsstyrka i Irak (SKJI) består av en utbildaravdelning, en skyddsavdelning samt stabs- och stöddelar. Finländarna ger Iraks säkerhetsmyndigheter utbildning i kursform vid utbildningscentren på olika håll i Kurdistan och deltar i utbildnings- och rådgivningsverksamhet förutom i de nordliga delarna av Irak också i andra delar av Irak.

Som operation avviker OIR från andra pågående krishanterings-operationer som Finland deltar i. Truppernas ställning i Irak bestäms inte av ett gemensamt internationellt avtal inom området, utan verksamheten i Kurdistan bygger på ett utbyte av noter mellan Finland och Irak.

Finland har deltagit i operationen sedan 2015.

Läs mer om OIR på operationens webbplats.