Republikens president julhälsning till fredsbevararna

Försvarsmakten 23.12.2018 8.00
Pressmeddelande

Fredsbevarande verksamhet och militär krishantering har i mer än sextio år varit en viktig del av Finlands insatser för den internationella säkerheten.

Kriser är komplexa helheter och de kan inte lösas på endast ett sätt eller med hjälp av en enda aktör. Det behövs samarbete. Finländska fredsbevarare är kända för sin förmåga till samarbete och sin konstruktiva inställning….

Republikens president julhälsning till fredsbevararna

Republikens president Sauli Niinistö