Internationellt samarbete

Kurser

Försvarsmaktens internationella center FINCENT ordnar internationella kurser i militär krishantering för personer som deltar i chefs- och expertuppdrag inom krishanteringsoperationer i Förenta nationernas, Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Natos regi.

Alla centrets kurser och seminarier samt aktuella frågor som berör centret hittar du på vår engelskspråkiga webbplats.

Ansökningar till våra kurser

Finska deltagare ansöker till våra kurser, huvudsakligen, på följande vis:

  • Yrkesanställda soldater nomineras av Arméstaben
  • Reservister nomineras av Björneborgs Brigaden

Eventuella undantag redovisas på vår engelskspråkiga webbplats.