Sandhamn hus

Kontakt

Försvarshögskolan
Försvarsmaktens internationella center
 (FINCENT)
PB 7
00861 HELSINGFORS
Sandhamnsvägen 2, Helsingfors

Telefon 0299 800 (växel)

E-postadress
[email protected]