Försvarsmaktens internationella center

Försvarsmaktens internationella center FINCENT är ett internationellt ansett kompetenscenter inom militär krishantering i Finland. Dess traditioner sträcker sig redan över 45 år tillbaka i tiden.

FINCENT ordnar internationella kurser i militär krishantering för personer som deltar i chefs- och expertuppdrag inom krishanteringsoperationer i Förenta nationernas, Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Natos regi. FINCENT koncentrerar sig på att kvalitetssäkra utbildningens samt övervaka kriterierna för krishanteringsutbildningen. FINCENT har utsetts till koordinator för Natos och kompanjonsländernas krishanteringsutbildning från början av år 2016.

Centret är en föregångare inom den helhetsinriktade utbildningen inom krishantering och samarbetar med Krishanteringscentret (eng. CMC Finland).

FINCENT blev en del av Försvarshögskolan vid årsskiftet 2015 och är belägen i Sandhamn i Helsingfors.

FINCENT har som enda utbildningscenter i världen tilldelats tre internationella kvalitetscertifikat: ISO 9001, United Nations Certificate of Training Recognition, NATO Quality Assurance Accreditation.

Alla centrets kurser och seminarier samt aktuella frågor som berör centret hittar du på vår engelskspråkiga webbplats www.fincent.fi.