Vår pojke - Försvarsmakten 100 -jubileumskonsert

Vår pojke -konserten turnerar Försvarsmaktens hundra år till ära, på tre order: Lahtis, Tammerfors och Helsingfors.

Stumfilmen Meidän poikamme (Vår pojke) i regi av Erkki Karu, fick sin premiär år 1929. Denna inledde en filmserie om tre spelfilmer om Försvarsmaktens tre försvarsgrenar. Filmerna innehåller rikligt med fin finsk musik, allt från folksånger och romantiska tongångar till militärmarscher. Försvarsmaktens 100-åriga vandring till ära framför musik och bilder bland annat från dessa filmer.

Som konsertens solist uppträder Topi Lehtipuu, som genomgått sin militärtjänst vid Gardets musikkår. Han sjunger sånger ur Gustav Mahlers fyrdelade sångverk Lieder eines Fahrenden Gesellen. Verket har orkestrerats för blåsorkester till denna hundraårskonsert. Vid konserten framförs också det verk som belönats i Försvarsmakten 100 år preludium kompositionstävling, Tero Lanus komposition Ten Times Ten. Som kapellmästare verkar Försvarsmaktens överkapellmästare, musiköverstelöjtnant Jyrki Koskinen och chefskapellmästaren för Gardets musikkår, musikmajor Pasi-Heikki Mikkola. Konserten räcker omkring två timmar inklusive paus.

Biljetter 31.50 € - 42,50€, priset varierat enligt ort.

Konserten i Tammerfors mån 26.11.2018

Konserten i Helsingfors tis 27.11.

Konserten i Lahtis ons 28.11.

 

Militärmusikkårernas konsertkalender