Försvarsmakten på SuomiAreena 2018

SuomiAreena samlar återigen beslutsfattare, experter och andra påverkare till samhällsdiskussion i Björneborg den 16 till den 20 juli 2018.

SuomiAreena breder ut sig till olika platser i staden och på Skrivarholmen. Arrangörer är Mediahub och Björneborgs stad, som mediepartner verkar MTV. Försvarsmakten hör till evenemangets huvudsamarbetskumpaner tillsammans med DNA och Veikkaus. Evenemangets program finns i sin helhet på adressen: suomiareena.fi.

Puolustusvoimat näyttäytyy SuomiAreenassa

Försvarsmakten kommer att till SuomiAreenas södra strand hämta en materielutställning vilken är öppen dagligen så länge evenemanget pågår, från måndag till torsdag 16 - 20.7 kl. 10-18 och fredag 21.7 kl. 10-16.

I samband med öppnandet av SuomiAreena måndag 16.7 kommer man att kunna se flygvapnets Hornet-förevisningsflygning, och på onsdagsmorgonen 18.7 Midnight Hawks förevisningsflygning. Förevisningsflygningarna har väderförbehåll.

På onsdag eftermiddag 18.7 på Skrivarholmen är det premiär för den enastående och imponerande Försvarsmakten 100-jubileumsårets stridsuppvisningsturné. Stridsuppvisningen förevisar Försvarsmaktens verksamhet samt vapensystemens prestanda. Försvarsmakten 100 stridsuppvisning rekommenderas inte för barn under skolåldern på grund av dess sanninsenlighet och höga ljudnivå. Stridsuppvisningens ljudnivå överstiger tidvis 165 dB, vilket innebär att man behöver använda hörselsydd. Publiken tilldelas öronproppar på utställningsområdet.

Stridsuppvisningens trailer

Försvarsmaktens värnspliktsmusikkår underhåller publiken på onsdag och fredag på MTV-scenen, Björneborgs torg.

Representanter för försvarsförvaltningen är med i aktualitetsdiskussionerna dagligen från måndag till fredag. I diskussionerna som berör försvarsförvaltningen medverkar representanter för Försvarsmakten, Försvarsministeriet, Planeringskommissionen för försvarsinformation jämte Säkerhetskommittén.

Försvarsmakten och Försvarsministeriet medverkar

SuomiAreenas diskussioner sker på sex huvudscener i Björneborgs centrum. Alla scener ligger på gångavstånd från varandra. Vid sidan av huvudscenerna finns det program på bland andra MTV-scenen, på Medborgartorget och vid Åstranden.

Försvarsmaktens materielutställning och medborgarnas infotält är öppna på Södra stranden från måndag till torsdag 16 - 20.7 kl. 10-18 och fredag 21.7 kl. 10-16. På Södra stranden finns också Soldathemmets försäljningspunkt. Försvarsmakten värnpliktsmusikkår underhåller publiken på onsdag och fredag på MTV-scenen.

Länk till evenemangskartan: https://suomiareena.fi/info/tapahtumapaikat-ja-kartat

Måndag 16.7

kl. 9.30 Hornet förevisningsflygning (väderförbehåll)

kl. 10-11 Försvarsläget: ett hurudant försvar behöver vi i framtiden? I diskussionerna Finlands försvarspolitiska verksamhetsfält.

Försvarsministeriet, Purje, Rådhusparken

Debattörer

 • Jussi Niinistö, försvarsminister, Blå framtid
 • Harri Ohra-aho, underrättelsechef, Försvarsmakten
 • Katri Pynnöniemi, biträdande professor, Försvarshögskolan, Helsingfors universitet
 • Jyri Raitasalo, militärprofessor, docent, Försvarshögskolan
 • Konferencier Petteri Väänänen, The Zeeland family

Tisdag 17.7

kl. 10-11 Räcker försvarsviljan? I diskussionen dryftas försvarsviljan och dess utveckling på basis av PFI:s undersökningar.

Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI, Purje, Rådhusparken

Debattörer

 • Krista Mikkonen, riksdagsledamot, Gröna
 • Jussi Niinistö, försvarsminister, Blå framtid
 • Jukka Sonninen, Försvarsmaktens utbildningschef, brigadgeneral, Huvudstaben
 • Sofia Vikman, Planeringskommissionens för försvarsinformation PFI ordförande, riksdagsledamot, Samlingspartiet
 • Konferencier Petri Kejonen, ansvarig producent, YLE

Onsdag 18.7

Kl. 9.30 Midnight Hawks förevisningsflygning (väderförbehåll)

kl. 10-10.30 Skicklighet och förmåga - Finlands modell. Ett hurudant försvar behöver vi?

Försvarsmakten, Purje, Rådhusparken

Debattörer

 • Ilkka Kanerva, riksdagsledamot, försvarsutskottets ordförande, Samlingspartiet
 • Jarmo Lindberg, Kommendör för försvarsmakten, Försvarsmakten
 • Päivi Nerg, undersstatsekreterare, Finansministeriet
 • Jyri Raitasalo, militärprofessor, docent, Försvarshögskolan
 • Risto Siilasmaa, styrelseordförande, Nokia
 • Konferencier Pauli Aalto-Setälä, verkställande direktör, digiprofessor, Aller media Oy

Kl. 12.20-12.35 Försvarsmakten 100 jubileumsår, MTV-scenen

Kl. 12.35-12.45 Försvarsmaktens värnspliktsmusikkår, MTV- scenen

Kl. 13 gemensam avfärd till Skrivarholmen under ackompanjemang av musikkåren, MTV- scenen

Kl. 14 Försvarsmaktens stridsuppvisning, Skrivarholmen

Torsdag 19.7

kl 10-11 Materielet grund för prestandan - Försvarsmaktens materielutveckling på långsikt

Försvarsmakten, Purje, Rådhusparken

Debattörer

 • Petri Hulkko, armékommendör, generallöjtnant, Försvarsmakten
 • Mika Kari, försvarsutskottets ordförande
 • Lauri Puranen, programchef, Försvarsministeriet
 • Kari Renko, biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörgeneralmajor
 • Vesa Virtanen, Försvarsmaktens planeringschef, brigadgeneral, Huvudstaben
 • Konferencier redaktör Vesa Kallionpää, MTV nyheter

Fredag 20.7.

Kl. 10-11 Hybridavvärjning totalförsvar

Säkerhetskommittén, Purje, Rådhusparken

Debattörer

 • Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationschef, Statsrådets kansli
 • Jukka Juusti, kanslichef, Säkerhetskommitténs ordförande, Försvarsministeriet
 • Kirsi Karlamaa, överdirektör, Kommunikationsverket
 • Timo Kivinen, Huvudstabens chef, Försvarsmakten
 • Seppo Kolehmainen, polisöverdirektör, Polisstyrelsen
 • Antti Pelttari, chef, Skyddspolisen
 • Konferencier er
 • Vesa Valtonen, generalsekreterare, Säkerehetskommitténs sekretariat och Matti Virtanen, redaktör, Talouselämä

Kl. 12.00-12.30 Försvarsmaktens värnspliktsmusikkår, MTV-scenen

Kl. 15.30-16.00 Försvarsmaktens värnspliktsmusikkår, SuomiAreena avslutning, MTV- scenen