Hoppa till innehåll

Som civil vid försvarsmakten

Visste du, att av försvarsmaktens 12 000 anställda är 4 000 civila? De arbetar inom våra olika enheter runt om i Finland. En tredjedel av de civila har avlagt högskoleexamen och ca hälften av dem är kvinnor. De flesta civila arbetar med uppgifter inom informationsteknologi, teknik och hälsovård. Vi söker också sakkunniga bl.a. inom ekonomi- och personalförvaltning samt kommunikation.

I synnerhet inom följande enheter arbetar många civila

  • Huvudstaben
  • Logistikverket
  • Ledningssystemcentret
  • Centret för militärmedicin
  • Forskningsanstalten
  • Servicecentret och
  • Underrättelsetjänsten.

Verksamhetsmiljön förändras i rask takt, vilket kan ses som en ökning i antalet expertuppgifter. I synnerhet i våra utbildande enheter behöver vi fortfarande också bl.a. förrådsarbetares, byråsekreterares och chaufförers arbetsinsats. Vi förväntar oss att du har lämplig kompetens för uppgiften och rätt attityd - inte att du har gjort beväringstjänsten eller frivillig militärtjänst för kvinnor.

Vi erbjuder flexibla arbetstider och för många av våra arbetstagare är bl.a. möjligheten till distansarbete en betydande faktor när det gäller att förena arbete och fritid. Bekanta dig närmare med våra förmåner.