14.05.2018–18.05.2018

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 14.–18.05.2018 dagligen mellan klockan 08:00 och klockan 24:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 445 231.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.