12.03.2018–13.03.2018

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 12–13.3.2018 dagligen mellan klockan 08:00 och klockan 24:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 531.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.