08.10.2017–13.10.2017

Sotinpuro, Nurmes

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och spränger på Sotinpuro skjutområde 8.10.2017 klockan 08:00- 24:00, 9.- 12.10.2017 dagligen klockan 00:00- 24:00 och 13.10.2017 klockan 00:00- 02:00.

Det farliga området ligger inom Saahkari - Saukkomäki - Riihivaara - norra delen av sjön Yläluosta - Kupumäki - Pirttimäki - norra delen av sjön Palojärvi - Kuivalanvaara - Harjula - Saahkari.

Det skjutande truppförbandet är Kajanalands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 451 871 eller 0299 451 872.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.