09.10.2017–14.10.2017

Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Sandhamn mellan 9.10.2017 - 14.10.2017 klockan 08.00 - 24.00.

3800 meters avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Sandhamns Storholmen - Trutholmen (exkl) - Svartklobben (exkl) - Kutuhället (exkl) och högra gräns Sandhamns Österudden - Mjölö-ören (exkl) - Mjölo pennor (exkl).

Det skjutande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 819 065.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.