09.10.2017–13.10.2017

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Obbnäs under följande tider 9.10. - 13.10.2017 klockan 08:00 - 19:00.

Det farliga områdets vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö, varifrån 6 km söderut och dess högra gräns är Stuguviken - Bökarviken - Västra Ådgrundet, varifrån 7 km i Ådgrundskobbens riktning.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 342 403.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.