10.04.2018–20.04.2018

Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med artillerivapen på Stora Enskär 10.4. -20.4.2018 dagligen klockan 9:30 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor, vars högra gräns är Stora Enskär -Kallbådan och vänstra gräns är 45 km på linjen Gustaf Adolfs Grund - Västerbådan sydväst om Stora Enskär. Skjutningen förorsakar buller.

Det skjutande truppförbandet är Försvarsmaktens logistikverk.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 574 400.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.