19.01.2018–19.01.2018

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri på Örös skjutområde 19.1.2018 mellan 08:00 – 20:00.

Det farliga områdets vänstra gräns sträcker sig till 30km (16NM) på linjen Snåldö - Bengtskär och högra gräns sträcker sig till 40km (22NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 103.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.