15.01.2018–19.01.2018

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri- och pansarvagnvapen på Hätilä skjutområde 15–19.1.2018 dagligen mellan klockan 07:00 och klockan 24:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 231.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.