14.05.2018–18.05.2018

Rankki, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Russarö 14.5. - 18.5.2018 mellan 08:00 - 22:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.