14.05.2018–18.05.2018

Rankki, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med kustartillerivapen i Rankki 14–18.5.2018 dagligen mellan kl. 08:00 - 22:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Rankki - Vanhankylänmaa och högra gräns är Rankki - Ristisaari.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 500..

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.