09.08.2017–13.08.2017

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri- och pansarvagnvapen på Hätilä skjutområde 9–13.8.2017 dagligen mellan klockan 07:30 och klockan 23:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Pansarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 502.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.