10.04.2018–16.04.2018

Vuosanka, Kuhmo

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och spränger på Vuosanka skjutområde 10.4.2018 klockan 08:00 - 24:00, 11.4. - 15.4.2018 dagligen klockan 00:00 - 24:00 och 16.4.2018 klockan 00:00 - 04:00.

Farligt område är nummer 1 och 2. Områdena är märkta i terrängen med förbudstavlor och gula märken på träd.

Det skjutande truppförbandet är Kajanalands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 451 870 eller 0299 7 451170.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.