13.11.2017–17.11.2017

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Obbnäs 13. - 17.11.2017 dagligen klockan 08:00 – 24:00.

Det farliga området sträcker sig 2500 m i en sektor, vars vänstra gräns är Lilla Svärtö- Bötet och Öbbnäsudden-Stenrevet.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 321 706.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.