Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Taipalus, Veijo Yrjö Ilmari

Viceamiral

Tjänsteställning

Kommendör för marinen

Födelsedatum och -ort

17.12.1958, Kauhajoki

Familj

Gift med Irmeli Kurikka
Två döttrar

Militär utbildning och karriär

 • Undervisningsofficer, Vasa Kustsektion 1984–1986
 • Enhetschef, Vasa Kustsektion 1986–1989
 • Chef för kadettkurs, Kustartilleriskolan 1989–1991
 • Chef för kaptenskurs, Kustartilleriskolan/Sveaborgs Kustregemente 1993–1994
 • Avdelningsstabsofficer och äldre avdelningsstabsofficer, försvarspolitiska avdelningen, Försvarsministeriet 1994–1998
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 1998–2000
 • Militärattaché, Oslo och Köpenhamn 2000–2003
 • Planeringschef, operativa avdelningen vid Marinstaben 2003–2004
 • Kommendör för truppförband, Kotka Kustområde 2004–2006
 • Stabschef, Skärgårdshavets Marinkommando 2007
 • Chef för avdelningen för påbyggnadsexamina, Försvarshögskolan 2008–2010
 • Chef för Sjökrigsskolan 2011
 • Stabschef för marinen 2011–2013
 • Rektor för Försvarshögskolan 2013–2015
 • Kommendör för marinen 1.1.2016–

Befordringar

 • Löjtnant 1984
 • Premiärlöjtnant 1986
 • Kapten 1990
 • Kommendörkapten 1993
 • Kommendör 2001
 • Kommodor 2007
 • Flottiljamiral 2011
 • Konteramiral 2014
 • Viceamiral 2016

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Militärens förtjänstmedalj 1998
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 2000
 • Försvarsmedaljen 2000
 • Riddartecknet av I klass av norska Kungliga förtjänstorden 2000
 • Kustförsvarsgillets förtjänstmedalj 2004
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 2010
 • Officersförbundets förtjänstmedalj av 1. klass 2011
 • Statens tjänsteutmärkelsetecken 2012
 • Marinreservens förtjänstkors 2013
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors 2014
 • Kommendörstecknet av svenska Kungl. Nordstjärneorden 2015
 • Marinens förtjänstkors med svärd 2015
 • Försvarsmedaljen med svärd 2016
 • Kadettkårens förtjänstmedalj 2016
 • Reservofficersförbundets förtjänstmedalj i guld 2016
 • Finlands Vita Ros I klassens kommendörstecken 2018

Språkkunskaper

Finska, svenska, norska, engelska