Hoppa till innehåll

Ohra-aho, Harri

Generalmajor

Tjänsteställning

Underrättelsechef

Födelsedatum

27.4.1959

Familj

Gift med Soili f. Hörkkö
Barn: Henna-Janina och Joona

Militär utbildning

 • Militärtjänst, Nylands Brigad 1978–1979
 • Kadettskolan, kurs 66 1979–1982
 • Infanteriets kaptenskurs 1986–1987
 • Generalstabsofficerskurs, Krigshögskolan, markstridslinjen 1991–1993
 • Kurs för högre befäl 1999
 • Försvarskurs 177 2006
 • Kurs för högsta ledningen 2007
 • International Intelligence Director's Course, Storbritannien 2010

Karriär

 • Utbildare och kompanichef, Nylands Brigad 1982–1986
 • Undervisningsofficer, Kadettskolan 1987–1990
 • Avdelningsofficer, Huvudstaben 1990–1991
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1993–1994
 • Biträdande försvarsattaché, Sverige 1994–1997
 • Lärare, strategiska institutionen, Försvarshögskolan 1997–1999
 • Kommendör för Kajanalands Jägarbataljon, Kajanalands Brigad 1999–2001
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2001–2004
 • Kommendör för Norra Karelens Brigad 2004–2006
 • Biträdande avdelningschef, operativa avdelningen, Huvudstaben 2007–2008
 • Chef för Militära Underrättelsecentret 2008–2011
 • Försvarsmaktens ledningssystemchef, Huvudstaben 2011–

Befordningar

 • Fänrik 1979
 • Löjtnant 1982
 • Premiärlöjtnant 1984
 • Kapten 1987
 • Major 1993
 • Överstelöjtnant 1998
 • Överste 2003
 • Brigadgeneral 2011
 • Generalmajor 2015

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden  
 • Militärens förtjänstmedalj  

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska, ryska, tyska och kinesiska  

Hobbyer

Global säkerhet, musik, motionsidrott