Hoppa till innehåll

Repo, Tuomo

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Kommendör för Kajanalands brigad

Födelsedatum och -ort

28.4.1967, Idensalmi

Familj

Gift med Laila Repo
Tre döttrar

Militär utbildning

 • Studentexamen, Iisalmen lukio 1986
 • Militärtjänst, Kajanalands brigad 1987–1988
 • Visstidsanställd fänrik, Kajanalands brigad 1988
 • Officersexamen, Kadettiskolan 1988–1991
 • Undervisningsofficer, linjechef och vicechef, Kajanalands brigad 1991–1997
 • Kurs för chefer för fredstida grundenheter 1994
 • Kurs för kommendörer för krigstida bataljoner 1995
 • Enhetschef, Kajanalands brigad 1997–1998
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficerskurs 1998–2000
 • Avdelningschef, Staben för Kuopio Militärlän 2000–2002
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2002–2006
 • Förbindelseofficer, US Central Command, Tampa 2005
 • Avdelningsstabsofficer, Försvarsministeriet 2006–2009
 • Kurs för högre befäl 2008
 • Kommendör för Nylands jägarbataljon, Gardesjägarregementet 2009–2012
 • Chef för utbildningssektorn, Huvudstabens personalavdelning 2012–2014
 • Elevofficer, Försvarshögskolan 2014
 • Senior Course 124, Nato Defence College, Rom 2014
 • Biträdande militärrepresentant, Finlands specialrepresentation i Nato, Bryssel 2014–2017
 • Brigadkommendör, Kajanalands brigad 2017–
 • Kurs för högsta ledningen 2017
 • Riksomfattande försvarskursen 2018

Befordringar

 • 1988 Fänrik
 • 1990 Löjtnant
 • 1992 Premiärlöjtnant
 • 1996 Kapten
 • 2000 Major
 • 2008 Överstelöjtnant
 • 2014 Överste
 • 2017 Brigadgeneral

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Infanteriets förtjänstkors

Språkkunskaper

Finska, svenska och engelska