Hoppa till innehåll

Rotonen, Timo Tapani

Generallöjtnant

Nuvarande tjänst

Försvarsmaktens logistik- och materielchef

Födelsedatum och -ort

16.7.1959, Pudasjärvi, Suomi

Familj

Gift Med specialterapeut Kaisa f. Pasanen
Tre Barn

Karriär

 • Student, Kuusiluoto Gymnasium 1978
 • Kadettskolan 1979–1982
 • Utbildare, Uleåborgs luftvärnssektion 1982–1987
 • Kaptenskurs, Luftvärnsskolan 1986–1987
 • Chef, Uleåborgs luftvärnssektion 1987–1988
 • Krigshögskolan 1988–1991
 • Avdelningschef, Luftvärnsskolan, Helsingfors luftvärnsregemente 1991–1995
 • Äldre avdelningsofficer, Huvudstaben 1995–1997
 • UNSCO, Swedint, Sverige 1996
 • Bataljonsofficer, NORDBAT, UNPREDEP, FYROM 1997–1998
 • Chef, Vapendepån i Orivesi 1998–2002
 • Revisionschef, Staben för Försvarsmaktens materielverk 2002–2004
 • Senior Course, NATO Defence College, Rom, Italien 2004
 • Kommendör, Helsingfors luftvärnsregemente 2004–2006
 • Stabschef, Staben för Försvarsmaktens/Arméns materielverk 2006–2009
 • Försvarskursen 2007
 • Kurs för högsta ledningen 2007
 • Biträdande kommendör, UNTSO, Mellanöstern 2009–2011
 • Underhållschef, Arméstaben 1.1.–29.2 2012
 • Logistikchef, Huvudstaben 1.3.2012–
 • SIDMC, US Naval Postgraduate School, USA 2014
 • Chef för Försvarsmaktens logistikverk 2015-2017
 • Försvarsmaktens logistik- och materielchef 2018–

Befordringar

 • Löjtnant 1982
 • Premiärlöjtnant 1985
 • Kapten 1988
 • Major, generalstabsofficer 1991
 • Överstelöjtnant 1998
 • Överste 2004
 • Brigadgeneral 2012
 • Generalmajor 2014
 • Generallöjtnant 2018

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska