Kivinen, Timo Pekka

General

Tjänsteställning

Kommendör för försvarsmakten

Födelsedatum och -ort

8.12.1959, Villmanstrand

Familj

Gift med Maarit Kivinen
Fyra barn

Militär utbildning och karriär

 • Militärtjänst, Nylands Dragonbataljon 1978 - 1979
 • Kadettskolan, kurs 66 1979 - 1982
 • Utbildare, Nylands Dragonbataljon 1982 - 1985
 • Undervisningsofficer, Befälsinstitutet 1985 - 1987
 • Infanteriets kaptenskurs 1986 - 1987
 • Kompanichef, Nylands Jägarbataljon 1987 - 1988
 • Byråofficer, Staben för Helsingfors Militärdistrikt 1988 - 1991
 • Generalstabsofficerskurs, Krigshögskolan, markstridslinjen 1991 - 1993
 • Byråchef och bataljonsofficer, Nylands Jägarbataljon 1993 - 1994
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1994 - 1997
 • UNSOC, Sverige 1996
 • Bataljonsofficer, Finländska Jägarbataljonen/SFOR, Bosnien 1997 - 1998
 • Militärattaché Ungern, Ukraina och Österrike 1998 - 2001
 • Kurs för högre befäl 2001
 • Kommendör, Uttis Jägarregemente 2001 - 2004
 • Chef för avdelningen för påbyggnadsexamina och prorektor, Försvarshögskolan 2004 - 2007
 • Försvarskurs 2006
 • Kurs för högsta ledningen 2007
 • Royal College of Defence Studies, Storbritannien 2008
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben 2009 - 2010
 • Kommendör för Karelska Brigaden 2011 - 2014
 • Specialuppdrag, Huvudstaben 1.7.2014
 • Försvarsmaktens strategichef 2015 - 2017
 • Chef för huvudstaben 2017 - 2019
 • Kommendör för försvarsmakten 1.8.2019 -

Befordringar

 • Fänrik 1979
 • Löjtnant 1982
 • Premiärlöjtnant 1984
 • Kapten 1989
 • Major 1992
 • Överstelöjtnant 1998
 • Överste 2004
 • Brigadgeneral 2010
 • Generalmajor 2014
 • Generallöjtnant 2016
 • General 2019

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Frihetskorsets 1. klass med kraschan (FrK 1 mkr.)
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden (FLO K)
 • Militärens förtjänstmedalj (Mil. fm.)