Hoppa till innehåll

Kivinen, Timo Pekka

General

Tjänsteställning

Kommendör för försvarsmakten

Födelsedatum och -ort

8.12.1959, Villmanstrand

Familj

Gift med Maarit Kivinen
Fyra barn

Militär utbildning och karriär

 • Militärtjänst, Nylands Dragonbataljon 1978–1979
 • Kadettskolan, kurs 66 1979–1982
 • Utbildare, Nylands Dragonbataljon 1982–1985
 • Undervisningsofficer, Befälsinstitutet 1985–1987
 • Infanteriets kaptenskurs 1986–1987
 • Kompanichef, Nylands Jägarbataljon 1987–1988
 • Byråofficer, Staben för Helsingfors Militärdistrikt 1988–1991
 • Generalstabsofficerskurs, Krigshögskolan, markstridslinjen 1991–1993
 • Byråchef och bataljonsofficer, Nylands Jägarbataljon 1993–1994
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1994–1997
 • UNSOC, Sverige 1996
 • Bataljonsofficer, Finländska Jägarbataljonen/SFOR, Bosnien 1997–1998
 • Militärattaché Ungern, Ukraina och Österrike 1998–2001
 • Kurs för högre befäl 2001
 • Kommendör, Uttis Jägarregemente 2001–2004
 • Chef för avdelningen för påbyggnadsexamina och prorektor, Försvarshögskolan 2004–2007
 • Försvarskurs 2006
 • Kurs för högsta ledningen 2007
 • Royal College of Defence Studies, Storbritannien 2008
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben 2009–2010
 • Kommendör för Karelska Brigaden 2011–2014
 • Generals, Flag Officers and Ambassadors Course, NATO Defence College 2012
 • Specialuppdrag, Huvudstaben 2014
 • Försvarsmaktens strategichef 2015–2017
 • Chef för huvudstaben 2017–2019
 • Kommendör för försvarsmakten 1.8.2019–

Befordringar

 • Fänrik 1979
 • Löjtnant 1982
 • Premiärlöjtnant 1984
 • Kapten 1989
 • Major 1992
 • Överstelöjtnant 1998
 • Överste 2004
 • Brigadgeneral 2010
 • Generalmajor 2014
 • Generallöjtnant 2016
 • General 2019

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Storkorset av Finlands Vita Ros` orden (FVR SK)
 • Frihetskorsets 1. klass med kraschan (FrK 1 mkr.)
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden (FLO K)
 • Militärens förtjänstmedalj (Mil. fm.)
´