Hoppa till innehåll

Hirvonen, Timo

Flottiljamiral

Tjänsteställning

Specialuppdrag

Födelsedatum och -ort

29.1.1963, Helsingfors

Familj

Gift
Två barn.

Militär utbildning

 • Marinkadettkursen, officersexamen, Sjökrigsskolan 1984–87
 • Undervisningsofficer och kompanichef, Helsingfors flottstation 1987–88
 • Vapenslagsofficer och förste officer, kanonbåten Turunmaa, Kustflottan 1988–92
 • Marinens kaptenskurs 1992
 • Chef för kadettkurs, Sjökrigsskolan 1992–95
 • Generalstabsofficerskurs, generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan 1995–97
 • Fartygschef, kanonbåten Karjala, Skärgårdshavets marinkommando 1997–99
 • Regional försvarskurs 2000
 • Beredskapschef, Finska vikens marinkommando 2000–02
 • Chef för strategiska planeringssektorn, Marinstaben 2002–04
 • Kurs för högre befäl 2004
 • Flottiljkommendör, 5. Minflottiljen, Finska vikens marinkommando 2004–08
 • Nationell representant och förbindelseofficer, NATO Allied Command Transformation 2008–10
 • Avdelningsstabsofficer och chef för strategiska planeringssektorn, Huvudstaben 2010–13
 • Riksomfattande försvarskurs 2011
 • Kurs för högsta ledningen 2011
 • Kommendör för marinkommando, Skärgårdshavets marinkommando 2013–14
 • Flottkommendör, Kustflottan 2015–16
 • Combined Force Maritime Component Commander Course, US Naval War College 2016 2016
 • Generals, Flag Officers and Ambassadors Course, NATO Defense College 2018
 • Stabschef för marinen 2016-18
 • Specialuppdrag, Huvudstaben 2019-

Befordringar

 • Underlöjtnant 1984
 • Löjtnant 1987
 • Premiärlöjtnant 1989
 • Kaptenlöjtnant 1992
 • Kommendörkapten 1997
 • Kommendör 2004
 • Kommodor 2010
 • Flottiljamiral 2016

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors
 • Finlands idrottskulturs förtjänstkors i guld
 • Statens tjänsteutmärkelsetecken