Hoppa till innehåll

Eskelinen, Sampo Ilmari

Generalmajor

Tjänsteställning

Kommendör för Flygvapnet

Födelsedatum och -ort

7.3.1964, Joensuu

Familj

Gift, tre vuxna barn

Militär utbildning och karriär

 • Flygreservofficerskurs 1983–1984
 • Kadettskolan 1985–1988
 • Flygofficer, luftstridslärare och vicechef för flyggrupp, Karelens flygflottilj 1988–1994
 • Flyglärarkurs 1990–1991
 • Flygvapnets kaptenskurs 1993–1994
 • Chef för flyggrupp, Karelens flygflottilj 1994–1995
 • Generalstabsofficersexamen 1995–1997
 • Planeringsavdelningen, Flygstaben 1997–1999
 • Chef för Luftstridscentralen 1999–2005
 • Kurs för högre befäl 2004
 • Utbytesofficer, Joint Fires Division, Joint Capability Development Directorate (J8), United States Joint Forces Command 2005–2007
 • Strategisk planering, planeringsavdelningen, Huvudstaben 2007–2009
 • Försvarskurs 2009
 • Representant för kommendören för flygvapnet, Huvudstaben 2010–2011
 • Chef för planeringsavdelningen (A5), Flygstaben 2011–2012
 • Kommendör för Satakunta flygflottilj 2012–2014
 • Kurs för högsta ledningen 2013
 • Flygvapnets operationschef 2014–2015
 • General & Flag Officers’ and Ambassadors Course 2015
 • Planeringschef, Huvudstaben 2015– 2017
 • Kommendör för Flygvapnet 2017 -

Promotions

 • Fänrik 1984
 • Löjtnant 1988
 • Premiärlöjtnant 1990
 • Kapten 1993
 • Major 1997
 • Överstelöjtnant 2000
 • Överste 2010
 • Brigadgeneral 2015
 • Generalmajor 2017

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Föreningen Ilmavoimien Kiltaliittos gillesmedalj
 • Meritorious Service Medal, USA

Språkkunskaper

Finska, svenska och engelska