Hoppa till innehåll

Myllykangas, Markku Johannes

Generalmajor

Tjänsteställning

Stabschef, Arméstaben

Födelsedatum och -ort

15.7.1961, Kankaanpää

Familj

Hustru: Tuula Myllykangas
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Kankaanpään lukio 1980
 • Kadettskolan 1982 – 1985
 • Undervisningsofficer och vicechef, Satakunta artilleriregemente 1985 - 1986
 • Undervisningsofficer och vicechef, Reservofficersskolan 1986 - 1993
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 1993 - 1995
 • Avdelningsstabsofficer, staben för Kymmene militärlän 1995 - 1997
 • Chef för operativa avdelningen, Reservofficersskolan 1997 - 2000
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2000 - 2002
 • Chef för reservofficerskursen, Reservofficersskolan 2002 - 2003
 • Stabschef, Reservofficersskolan 2003 - 2004
 • Biträdande avdelningschef, staben för Östra försvarsområdet 2005 - 2007
 • Biträdande avdelningschef, Arméstaben 2008 - 2009
 • Brigadkommendör, Artilleribrigaden 2009 - 2012
 • Riksomfattande försvarskurs 2010
 • Nato Defense College, SC120 2012
 • Avdelningschef, Arméstaben 2012 - 2013
 • Beredskapschef, Huvudstaben 2013 - 31.7.2017
 • Stabschef, Arméstaben 1.8.2017 -

Befordringar

 • Löjtnant 1985
 • Premiärlöjtnant 1987
 • Kapten 1990
 • Major 1995
 • Överstelöjtnant 2001
 • Överste 2008
 • Brigadgeneral 2013
 • Generalmajor 6.12.2017

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors
 • Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass
 • Frihetskrigets Traditionsförbund: Blå Korset
 • Finlands Reservofficersförbunds förtjänstmedalj i silver
 • Räddningsbranschens Centralorganisations i Finland förtjänstkors
 • Infanteriets förtjänstkors
 • Artilleristmedaljen

Språkkunskaper

Finska, svenska och engelska