Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Sonninen, Jukka Tapio

Generalmajor

Tjänsteställning

Utbildningschef

Födelsedatum och -ort

26.10.1960, Helsingfors

Familj

Gift med Specialtandläkare Merja Miettinen
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Iisalmen lukio 1980
 • Militärtjänst 1980 - 1981
 • Officersexamen 1981 - 1984
 • Undervisningsofficer och vicechef, Kymmene pionjärbataljon 1984 - 1989
 • Undervisningsofficer, Kadettskolan 1989 - 1991
 • Elevofficer, Krigshögskolan och Försvarshögskolan 1991 - 1993
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1993 - 2000
 • Skolchef, Pionjärregementet 2000 - 2001
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2001 - 2004
 • Statsrådets säkerhetschef, Statsrådets kansli 2004 - 2006
 • Pionjär- och skyddsinspektör, Huvudstaben och Arméstaben 2007 - 2010
 • Sektorchef, Huvudstaben, planeringsavdelningen 2010 - 2011
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben, planeringsavdelningen 2011 - 2012
 • Kommendör för Kajanalands brigad 2012 - 2015
 • Utbildningschef 2015 -

Befordningar

 • Löjtnant 1984
 • Premiärlöjtnant 1986
 • Kapten 1990
 • Major 1993
 • Överstelöjtnant 2000
 • Överste 2007
 • Brigadgeneral 2014
 • Generalmajor 2019

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden  
 • Pionjärförtjänstmedaljen  
 • Militärens förtjänstmedalj  
 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden