Hoppa till innehåll

Harju, Jori

Konteramiral

Tjänsteställning

Kommendör för marinen

Födelsedatum och -ort

20.10.1964 i Alajärvi

Familj

Maka: Irja-Liisa Harju

Tre barn

Militär utbildning

 • Beväringstjänstgöring 1984-85
 • Kadettskolan 1987-90
 • Kaptenskurs 1994
 • Stabsofficerskurs 1997-98
 • Generalstabsofficerskurs 1998-99
 • Försvarshögskolan
 • Studier i pedagogik, Helsingfors universitet 1998-99
 • Kurs för högsta ledningen 2004
 • Kurs för multinationell, för försvarsgrenarna gemensam stridsavdelning 2005
 • Underrättelsekurs 2010
 • Kurs för högsta ledningen, operationer 2016

Karriär

 • Beväring, Vasa kustsektion 1984-85
 • Plutonchef, Vasa kustsektion 1990-91
 • Lärare, Kustartilleriskolan 1991-97
 • Operationschef, Kotka kustområde 1999-2002
 • Biträdande chef för Huvudstabens operationscenter / J3 2002-05
 • Förbindelseofficer, CCC USCENTCOM, USA 2004
 • Avdelningsofficer, Operativa avdelningen, Marinstaben 2005-06
 • Planeringschef (strategi), Operativa avdelningen, Marinstaben 2006-08
 • Stabsofficer J5 (Planeringsavdelningen), Huvudstaben 2008-09
 • Stabsofficer, Försvarsministeriet 2009-11
 • Kommendör för Sveaborgs kustregemente 2011-2013
 • Chef för Operationscentret 2013-2015
 • Biträdande kommendör, Västra brigaden, UNIFIL 2015
 • Avdelningschef, Operativa avdelningen, Marinen 2015
 • Marinens operationschef 1.8.2016
 • Kommendör för marinen 2022

Befordringar

 • Konteramiral 2019
 • Flottiljamiral 2018
 • Kommodor 2015
 • Kommendör 2007
 • Kommendörkapten 1999
 • Kaptenlöjtnant 1995
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Löjtnant 1990
 • Underlöjtnant 1986

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecken av I. klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Försvarsmedaljen
 • Kustartilleristiftelsernas kors
 • Förenta nationernas medalj

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska

´