Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Korkiamäki Ilkka Juhani

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Försvarsmaktens Personalchef

Födelsedatum och -ort

25.9.1960, Tavastehus

Familj

Gift med Sirkku Korkiamäki
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Militärtjänst, Pansarbrigaden 1979 – 1980
 • Kadettskolan, kurs 68 1981 – 1984
 • Utbildare och kompanichef, Pansarbrigaden 1984 – 1990
 • Kaptenskurs, Signalsskolan 1987 – 1988
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 1990 – 1993
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1993 – 1998
 • Teknologie licentiat, Tekniska Högskolan 1993 – 2001
 • Biträdande avdelningschef, Staben för Västra Försvarsomrodet 1998 – 2000
 • Avdelningschef, Staben för Västra Försvarsomrodet 2000 – 2002
 • Kurs för högre befäll 2001
 • Chef för Militära underrättelsen, KFOR 2002 – 2003
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2003 – 2004
 • Chef för Elektronikanstalt, Försvarsmaktens materielverk 2004 – 2006
 • Biträdande avdelningschef, Ledningssystems avdelningen, Huvudstaben 2006 – 2010
 • 189e Försvarskurs 2009
 • Chef för Militärtekniska Institutionen, Försvarshögskolan 2010 – 2013
 • Kurs för högsta ledningen 2011
 • Försvarsmaktens ledningssystemchef, Huvudstaben 2013 – 2015
 • Senior Executives in National and International Security, Harvard Kennedy School, USA 2013
 • Rektor för Försvarshögskolan 2016 – 2018
 • Försvarsmaktens Personalchef 1.7.2018 –

Befordringar

 • Löjtnant 1984
 • Premiärlöjtnant 1986
 • Kapten 1990
 • Major 1993
 • Överstelöjtnant 2000
 • Överste 2006
 • Brigadgeneral 2013
 • Generalmajor 2015
 • Generallöjtnant 2019

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska