Pulkkinen, Esa Ilmari

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Chef för EU:s militärstab

Födelsedaturn och -ort

6 juli 1957 i Kalvola, Finland

Familj

Maka Hanna Pulkkinen
Två barn

Militär utbildning

 • Kadettskolan 1977 – 1980
 • Kaptenskurs 1985
 • Krigshögskolan, Helsingfors 1987 – 1989
 • Forskarstuderande, säkerhetspolitik, universitetet i Genève, Schweiz 1995 – 1996
 • Kurs för högre befäl 1997
 • Försvarskurs 1998
 • Kurs för högsta ledningen 2005

Militär utbildning och karriär

 • Plutonchef, chef för reservofficerskurs och kompanichef, Pansarbrigaden, Hattula 1980 – 1987
 • Stabsofficer, Staben för Östra Nylands Militärdistrikt, Tusby 1989 – 1990
 • Stabsofficer, infanteriavdelningen vid Huvudstaben 1990 – 1993
 • Stabsofficer, operativa avdelningen vid Huvudstaben, Helsingfors 1993 – 1995
 • Lärare i taktik, Försvarshögskolan, Helsingfors 1996 – 1997
 • Äldre avdelningsstabsofficer, försvarspolitiska avdelningen, Försvarsministeriet, Helsingfors 1997 – 1999
 • Chef för Pansarskolan, Hattula 1999 – 2000
 • Nationell expert, EU:s interimistiska militära stab, Bryssel 10.4.2000 – 30.11.2000
 • Chef för planeringsavdelningen, ledningssystemdivisionen, EU:s militära stab 1.12.2000 – 31.7.2003
 • Kommendör för Jägarbrigaden, Sodankylä 1.8.2003 – 31.1.2006
 • Ordförande för arbetsgruppen för EU-ordförandeskapet, försvarspolitiska avdelningen, Försvarsministeriet, Helsingfors 1.2.2006 – 31.12.2006
 • Biträdande avdelningschef, planeringsavdelningen, Huvudstaben, Helsingfors 1.1.2007 – 31.8.2008
 • Operationschef, EU:s militära stab, Bryssel 11.9.2008 – 31.12.2010
 • Avdelningschef, Försvarspolitiska avdelningen, Försvarsministeriet, Helsingfors 1.1.2011 – 31.1.2016
 • Chef för EU:s militärstab 1.5.2016 –

Befordringar

 • Löjtnant 1980
 • Premiärlöjtnant 1982
 • Kapten 1987
 • Generalstabsmajor 1989
 • Överstelöjtnant 1997
 • Överste 2001
 • Prikaatikenraali 2008
 • Kenraalimajuri 2014
 • Generallöjtnant 2016

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Militärens förtjänstmedalj
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska, franska