Hoppa till innehåll

Pyötsiä, Eero Tapio

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Chef för Huvudstaben

Födelsedatum och -ort

16.8.1961, Kouvola

Familj

Gift
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Student, Hyrylän Lukio 1980
 • Kadettskolan 1981–1984
 • Undervisningsofficer, Karelska brigaden 1984–1986
 • Undervisningsofficer, Reservofficersskolan 1986–1989
 • Vice kompanichef, Reservofficersskolan 1989–1991
 • Krigshögskolan 1991–1993
 • Lärare i taktik och operationsteknik, Försvarshögskolan 1993–1996
 • Avdelningsstabsofficer, operativa avdelningen, Huvudstaben 1996–1998
 • Adjutant hos kommendören för försvarsmakten 1998–2001
 • Kommendör för Gardesbataljonen, Gardesjägarregementet 2001–2002
 • Fellow, universitetet i Harvard, Cambridge, USA 2002–2003
 • Allmän sekreterare, säkerhets- och  försvarskommittén, Försvarsministeriet 2003–2005
 • Chef för sektorn för strategisk planering, Huvudstaben 2005–2008
 • Kommendör för Björneborgs brigad 2008–2011
 • Enhetschef, Försvarsministeriet 2011–2013
 • Planeringschef, Huvudstaben 2013–2015
 • Försvarsmaktens operationschef 2016–2019
 • Chef för Huvudstaben 1.8.2019–

Befordringar

 • Löjtnant 1984
 • Premiärlöjtnant 1986
 • Kapten 1991
 • Major 1993
 • Överstelöjtnant 2000
 • Överste 2006
 • Brigadgeneral 2011
 • Generalmajor 2015
 • Generallöjtnant 2017

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Frihetskorsets 2. klass med svärd
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors
 • Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete av 1. klass
 • Reservistförbundet - Reservunderofficersförbundets förtjänstkors
 • Officer av Franska Nationalförtjänstorden (2019)
 • Statens tjänsteutmärkelsetecken (2021)