Hoppa till innehåll

Mattsson, Kim Jouni Ilari

Generalmajor

Tjänsteställning

Arméns stabschef

Födelsedatum och -ort

29.11.1962, Helsingfors

Familj

Två barn

Militär utbildning

 • Studentexamen, Vääksyn lukio 1981
 • Kadettkurs 69 1983–85
 • Plutonchef, Nylands jägarbataljon 1985–89
 • Pansarvärnsofficerskurs 1987
 • Infanteriets kaptenskurs 1988
 • Lärare, Kadettskolan 1989–93
 • Militärobservatör, UNTSO 1992–93
 • Generalstabsofficerskurs 1993–95
 • Chef för Organisationsbyrån, Tavastlands regemente 1995–96
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 1996–97
 • Medarbetare till chefen för Huvudstaben 1997–2000
 • 3:e adjutant hos republikens president 2000–01
 • 2:a adjutant hos republikens president 2001–03
 • 1:a adjutant hos republikens president 2003–06
 • Fellow, Harvard University 2006–07
 • Kurs för högre befäl 2007
 • Specialuppdrag, Huvudstabens planeringsavdelning 2007–08
 • Kommendör för Uttis jägarregemente 2008–11
 • Kurs för högre befäl 2009
 • Chef för Försvarskurserna 2011–13
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstabens planeringsavdelning 2013–15
 • Kommandochef, Huvudstaben 2015–2021
 • Arméns stabschef 1.8.2021-

Befordringar

 • Fänrik 1982
 • Löjtnant 1985
 • Premiärlöjtnant 1987
 • Kapten 1990
 • Major 1995
 • Överstelöjtnant 2001
 • Överste 2007
 • Brigadgeneral 2015
 • Generalmajor 2021

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Polisens förtjänstmedalj
 • Förtjänstmedaljen för befolkningsskyddsarbete
 • FN-medaljen
´