Hoppa till innehåll

Kuva:Puolustusvoimat
Centret för militärmedicin

Centret för militärmedicin sörjer för beväringarnas och försvarsmaktens personals hälsa. Centret ordnar också utbildning i fältmedicin och bedriver militärmedicinsk forskning.

Till Tjänsteenheten för fältmedicin hör 18 hälsostationer i garnisoner runt om i Finland. Hälsostationerna ordnar hälso- och sjukvård för beväringarna på allmänläkarnivå. Hälsovårdstjänster ges både i garnisonerna och i terrängen.

I Centret för militärmedicin ingår även Centret för flygmedicin och Centret för dykmedicin. De utför årsgranskningar på anställda inom försvarsmakten som verkar inom flyg- och dykuppdrag.

Enheten för specialsakkunniga vid Centret för militärmedicin erbjuder försvarsmakten sin kompetens bl.a. inom området för miljöhälsa och området för kemisk och biologisk skyddsmedicin.

Centret för militärmedicin verkar på 20 olika orter och sysselsätter 380 anställda. Centret för militärmedicin är en del av Försvarsmaktens logistikverk.